‘Patriyarkal - kapitalist sistemin dayattığı anneliği kabul etmediğimizi haykıralım’

  • 12:15 9 Mayıs 2021
  • Güncel
 
İSTANBUL - KESK İstanbul Kadın Meclisi, "Kadının ev içi emeğini yok sayan ve kadından her koşulda fedakarlık bekleyen anneliği reddederek, eşit, özgür ve şiddetsiz bir toplum inşa edelim" çağrısıyla Anneler Günü'ne dair açıklama yayınladı. 
 
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İstanbul Kadın Meclisi, Anneler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada eski Yunan, Ortadoğu ve diğer kadim kültürlere uzanan ve Avrupa Aydınlanma Hareketi’yle birlikte iyice açığa çıkan "ruh-beden karşıtlığı" söyleminin, kadın ve erkeğin birtakım ikilikler üzerinden tanımlandığına dikkat çekildi. Bu ikilikte erkeklerin ruhunun aydınlık, rasyonelite ve yaratıcılık ile kadınların bedeninin de doğa, irrasyonel ve karanlık olanla ilişkilendirildiği belirtildi.
 
'Patriyarkal düzene meşruiyet sağlandı'
 
Söz konusu bakış açısı üzerinden erkeklerin bilim, sanat ve kamusal alana hakim kılındığının vurgulandığı açıklamada, "Kadınlar erkek egemen düzenin kendilerine biçtiği toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle tüm bu alanlardan dışlanmıştır. 'Kamusal alan erkek, özel alan kadın' kategorilerini ortaya çıkaran bu anlayış aynı zamanda patriyarkal düzene meşruiyet sağlamıştır" denildi.
 
'Kadının itirazı ve talepleri bastırıldı'
 
Yine açıklamada kamusal işlerden uzak tutulan kadının eve hapsedilmeye, çocuk doğurup büyütmeye mahkum edildiğine değinilen açıklamada, "Böylece ev içi emeği sömürülen ve görünürlüğü toplumsal yaşamdan silinen kadının sesi, itirazı, yaratıcılığı ve talepleri bastırılmıştır. Patriyarkal sistemin kadınları denetleyerek varlığını sürdürmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu sistemde kadının bedeni ve cinselliği kontrol altına alınarak ‘annelik rolü’ kadının tek varoluş biçimi haline getirilmiştir. Kutsal annelik kavramı da toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız olmayıp patriyarkal toplumun çizdiği sınırlar içerisinde inşa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
 
'Kadına biçilen rolleri kabul etmediğimizi haykıralım!'
 
Anneler Günü kapsamında tüm kadınlara çağrı yapılan açıklama şöyle sürdürüldü: "Anne olmayan kadını ‘kadından saymayan’, çocuk bakımı ve ev içi hizmetlerini yalnızca kadına yıkan düzene itiraz edelim. Kadının yaşadığı sömürüyü örten 'kutsal annelik' mitini sorgulayalım. Bu Anneler Günü’nde patriyarkal - kapitalist sistemin dayattığı anneliği kabul etmediğimizi haykıralım. Kadının ev içi emeğini yok sayan ve kadından her koşulda fedakarlık bekleyen anneliği reddederek, eşit, özgür ve şiddetsiz bir toplum inşa edelim."